Miljöpolicy

B&L Lund har som grundläggande inställning att hushålla med naturresurser och begränsa negativ miljöpåverkan. Vi vill utforma våra uppdrag så att miljö, kultur och skönhetsvärden bevaras och befrämjas.   

B&L Lund skall sträva efter att:

  • Alla anställda ska engageras i miljötänkande genom utbildning och information.
  • Vår verksamhet baseras på helhetssyn där hänsyn tas till miljöeffekterna under produkternas hela livslängd.
  • Hushålla med resurser genom återanvändning, minimera spill samt källsortering av allt avfall.
  • Samarbeta kring miljöfrågor med såväl beställare som leverantörer.
  • Uppnå och överträffa lagar och förordningar.

Vi är övertygade om att vi genom aktivt målstyrt miljöarbete kan minska vår negativa miljöpåverkan.

Vi är även med i FTI för återvinning.